ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ข่าวประชาสัมพันธ์
ผู้ใหญ่ใจดีมาเยี่ยมโรงเรียน (อ่าน 170) 28 ก.ย. 61
งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 68 ระดับเขตพื้นที่ สพป.อุบลราชธานี เขต 5 (อ่าน 9) 10 ก.ย. 61
ประกาศโรงเรียนบ้านโนนสวรรค์เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างทำอาหารโครงการเข้าค่ายพักแรมลูกเสือสามัญ (อ่าน 280) 20 ก.พ. 61
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารเรียนฯด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (อ่าน 306) 12 ม.ค. 61
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุสำหรับจัดทำสื่อการเรียนการสอนโดยวิธีเฉพาะเจาะจง (อ่าน 292) 05 ม.ค. 61
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อโปรเจคเตอร์พร้อมอุปกรณ์ต่อพ่วงโดยวิธีเฉพาะเจาะจง (อ่าน 298) 05 ม.ค. 61
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างทัศนศึกษาระดับประถมศึกษา-มัธยมศึกษาโดยวิธีเฉพาะเจาะจง (อ่าน 313) 05 ม.ค. 61
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารเรียนด้วยวิธีอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding) (อ่าน 267) 20 ธ.ค. 60
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้ออุปกรณ์แปรงฟัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (อ่าน 313) 19 ธ.ค. 60
ประชาสัมพันธ์ผลงานนักเรียนที่ได้รับรางวัลเรียงความยอดเยี่ยม (อ่าน 293) 16 ธ.ค. 60
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อชุดกีฬานักเรียนโดยวิธีเฉพาะเจาะจง (อ่าน 257) 15 ธ.ค. 60
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุการศึกษาประจำชั้นเรียนโดยวิธีเฉพาะเจาะจง (อ่าน 270) 15 ธ.ค. 60
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารเรียนด้วยวิธีอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding) (ยกเลิก) (อ่าน 164) 14 ธ.ค. 60