ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ข่าวประชาสัมพันธ์
แจ้งการรับเอกสารรายงานผลการเรียน สิ้นปีการศึกษา 2562 (อ่าน 412) 02 เม.ย. 63
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อ ชุดผ้าพื้นเมือง 2562 (อ่าน 645) 02 ส.ค. 62
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อ โครงการสู่ความเป็นเลิศ 2562 (อ่าน 594) 02 ส.ค. 62
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อ ชุดพลศึกษา 2562 (อ่าน 573) 24 ก.ค. 62
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อ ชุดปฏิบัติธรรม 2562 (อ่าน 635) 24 ก.ค. 62
ผู้ใหญ่ใจดีมาเยี่ยมโรงเรียน (อ่าน 838) 28 ก.ย. 61
งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 68 ระดับเขตพื้นที่ สพป.อุบลราชธานี เขต 5 (อ่าน 20) 10 ก.ย. 61
ประกาศโรงเรียนบ้านโนนสวรรค์เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างทำอาหารโครงการเข้าค่ายพักแรมลูกเสือสามัญ (อ่าน 931) 20 ก.พ. 61
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารเรียนฯด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (อ่าน 945) 12 ม.ค. 61
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุสำหรับจัดทำสื่อการเรียนการสอนโดยวิธีเฉพาะเจาะจง (อ่าน 888) 05 ม.ค. 61
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อโปรเจคเตอร์พร้อมอุปกรณ์ต่อพ่วงโดยวิธีเฉพาะเจาะจง (อ่าน 738) 05 ม.ค. 61
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างทัศนศึกษาระดับประถมศึกษา-มัธยมศึกษาโดยวิธีเฉพาะเจาะจง (อ่าน 864) 05 ม.ค. 61
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารเรียนด้วยวิธีอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding) (อ่าน 657) 20 ธ.ค. 60
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้ออุปกรณ์แปรงฟัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (อ่าน 692) 19 ธ.ค. 60
ประชาสัมพันธ์ผลงานนักเรียนที่ได้รับรางวัลเรียงความยอดเยี่ยม (อ่าน 702) 16 ธ.ค. 60
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อชุดกีฬานักเรียนโดยวิธีเฉพาะเจาะจง (อ่าน 587) 15 ธ.ค. 60
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุการศึกษาประจำชั้นเรียนโดยวิธีเฉพาะเจาะจง (อ่าน 604) 15 ธ.ค. 60
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารเรียนด้วยวิธีอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding) (ยกเลิก) (อ่าน 429) 14 ธ.ค. 60