ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ข่าวประชาสัมพันธ์
แจ้งการรับเอกสารรายงานผลการเรียน สิ้นปีการศึกษา 2562
ให้นักเรียนโรงเรียนบ้านโนนสวรรค์ อำเภอเดชอุดม จังหวัดอุบลราชธานี ติดต่อรับรับเอกสารรายงานสรุปผลการเรียน สิ้นปีการศึกษา 2562 ได้ในวันเปิดภาคเรียนใหม่ ปีการศึกษา 2563 ส่วนกรณีนักเรียนที่มีความจำเป็นเร่งด่วนต้องใช้เอกสารฉบับจริงให้ติดต่อคุณครูอรรถวัจน์  วงศ์ทองนิล โดยตรงที่เบอร์โทร. 083-3706116
โพสเมื่อ : 02 เม.ย. 2563,12:39   อ่าน 410 ครั้ง