ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ภาพกิจกรรม
รับการนิเทศจากท่าน ศน.เบญจใจพร เชื้อทอง
ท่าน ศน.เบญจใจพร เชื้อทอง ได้มาตรวจเยี่ยมและนิเทศการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนของคณะครู โรงเรียนบ้านโนนสวรรค์ ตำบลกลาง อำเภอเดชอุดม จังหวัดอุบลราชธานี
โพสเมื่อ : 25 ก.ย. 2563,09:58   อ่าน 300 ครั้ง