ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ภาพกิจกรรม
กิจกรรมปัจฉิมนิเทศ ปีการศึกษา 2562
โรงเรียนบ้านโนนสวรรค์จัดกิจกรรมบายศรีสู่ขวัญให้กับนักเรียนที่สำเร็จการศึกษา (ปัจฉิมนิเทศ) ประจำปีการศึกษา 2562 เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจให้นักเรียนที่สำเร็จการศึกษา เพื่อก้าวไปสู่การศึกษาในระดับที่สูงขึ้นและการประกอบอาชีพในอนาคตต่อไป กิจกรรมดังกล่าวได้จัดขึ้นในวันที่ 18 มีนาคม 2563 ณ หอประชุมโรงอาหาร.
โพสเมื่อ : 02 เม.ย. 2563,12:22   อ่าน 121 ครั้ง