ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ภาพกิจกรรม
การแข่งขันกีฬา
กลุ่มเครือข่ายสถานศึกษากลาง อำเภอเดชอุดม สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 5 มีกำหนดจัดการแข่งขันกีฬากลุ่มเครือข่ายสถานศึกษา "กลุ่มกลางเกมส์" ประจำปีการศึกษา 2562 ในระหว่างวันที่ 27 - 28 กุมภาพันธ์ 2563 ณ สนามกีฬาโรงเรียนบ้านโนนสวรรค์ ผู้เข้าร่วมแข่งขันมีทั้งหมด 6 โรงเรียน ได้แก่ โรงเรียนบ้านกลาง โรงเรียนดำรงสินสงเคราะห์  โรงเรียนบ้านหมากมาย  โรงเรียนบ้านเม็กใหญ่ โรงเรียนบ้านบัวเทียม  และโรงเรียนบ้านโนนสวรรค์.
โพสเมื่อ : 02 มี.ค. 2563,10:57   อ่าน 557 ครั้ง