ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ภาพกิจกรรม
เดินทางไกล-เข้าค่ายพักแรมลูกเสือเนตรนารี
โรงเรียนบ้านโนนสวรรค์จัดกิจกรรมเดินทางไกล-เข้าค่ายพักแรมลูกเสือ-เนตรนารี ประจำปีการศึกษา 2562 มีทั้งหมด 3 กอง ดังนี้
กองที่ 1 ลูกเสือสำรองชั้น ป.1 - ป.3 และลูกเสือ-เนตรนารีชั้น ป.4  เดินทางไกล ในวันที่ 5 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2563 ณ ค่ายลูกเสือโรงเรียนบ้านโนนสวรรค์ อ.เดชอุดม จ.อุบลราชธานี
กองที่ 2 ลูกเสือ-เนตรนารี(สามัญ) ชั้น ป.5 - ป.6  เดินทางไกลและเข้าค่ายพักแรม ในระหว่างวันที่ 7 - 8 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2563 ณ ค่ายลูกเสือชั่วคราวโรงเรียนบ้านบัวเทียม อ.เดชอุดม จ.อุบลราชธานี
กองที่ 3 ลูกเสือ-เนตรนารีชั้น(สามัญรุ่นใหญ่) ม.1 - ม.3  เข้าค่ายพักแรม ในระหว่างวันที่ 13 - 14 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2563 ณ ค่ายสิงห์ดำ อ.กันทรลักษ์ จ.ศรีสะเกษ
โพสเมื่อ : 15 ก.พ. 2563,08:22   อ่าน 322 ครั้ง