ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ภาพกิจกรรม
อบรม Active Learning กลุ่มเครือข่ายฯกลาง
คณะครูและบุคลากรทางการศึกษาโรงเรียนบ้านโนนสวรรค์ทุกท่านเข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการ การพัฒนากระบวนการเรียนรู้ Active Learning ของกลุ่มเครือข่ายสถานศึกษากลาง ในวันที่ 6 สิงหาคม 2562 ณ ห้องประชุมลีลาวดี  โรงเรียนบ้านกลาง
โพสเมื่อ : 14 ส.ค. 2562,11:57   อ่าน 98 ครั้ง