ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ภาพกิจกรรม
ปัจฉิมนิเทศนักเรียนชั้น ปีการศึกษา 2561
ผู้บริหาร คณะครูและบุคลากรทางการศึกษา ผู้ปกครอง ร่วมจัดกิจกรรมปัจฉิมนิเทศนักเรียนที่สำเร็จการศึกษา ปีการศึกษา 2561 ในวันจันทร์ ที่ 18 มีนาคม 2562 ณ หอประชุมโรงอาหาร โรงเรียนบ้านโนนสวรรค์ อำเภอเดชอุดม จังหวัดอุบลราชธานี
โพสเมื่อ : 18 มี.ค. 2562,14:28   อ่าน 183 ครั้ง