ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ภาพกิจกรรม
นิเทศก์การจัดการศึกษาและการเตรียมความพร้อมก่อนสอบ O-NET ปีการศึกษา 2561
โรงเรียนบ้านโนนสวรรค์ได้รับการนิเทศก์ ติดตามจากท่านประมวล ใจภักดี รอง ผอ.สพป.อบ.5 และท่าน ศน.ปิยะภรณ์  สาริบูรณ์  ศึกษานิเทศก์  ในการติดตาม เตรียมความพร้อมก่อนสอบ O-NET ปีการศึกษา 2561 เมื่อวันที่ 23 มกราคม  2562.
โพสเมื่อ : 23 ม.ค. 2562,15:22   อ่าน 88 ครั้ง