ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ผู้บริหาร

นายเกรียงไกร กุลบุตร
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโนนสวรรค์
แบบสำรวจความคิดเห็น
เว็บไซต์นี้นำเสนอข้อมูลอยู่ในระดับใด
ดีมาก
ดี
พอใช้
ปรับปรุงบางส่วน
ปรับปรุงทั้งหมด
ดูผลโหวด
ลิ้งค์น่าสนใจสถิติผู้เยี่ยมชม
เปิดเว็บไซต์ 13/12/2017
ปรับปรุง 23/09/2020
สถิติผู้เข้าชม 119536
Page Views 143256
โรงเรียนในสังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 5
ลำดับ ชื่อโรงเรียน ตำบล อำเภอ เบอร์โทรศัพท์
1 โรงเรียนบ้านหนองหว้ากุดไก่แก้ว กุดเรือ ทุ่งศรีอุดม 045370239
2 โรงเรียนบ้านทุ่งช้าง กุดเรือ ทุ่งศรีอุดม
3 โรงเรียนบ้านซำงู กุดเรือ ทุ่งศรีอุดม
4 โรงเรียนบ้านกุดเรือ กุดเรือ ทุ่งศรีอุดม
5 โรงเรียนบ้านโนนจานหนองสีขา นาห่อม ทุ่งศรีอุดม
6 โรงเรียนบ้านน้ำขุ่นคำนกเปล้า นาห่อม ทุ่งศรีอุดม
7 โรงเรียนบ้านนาห่อม นาห่อม ทุ่งศรีอุดม
8 โรงเรียนบ้านหนองบัวอารี นาห่อม ทุ่งศรีอุดม
9 โรงเรียนนาเกษมเจริญวิทยา นาเกษม ทุ่งศรีอุดม
10 โรงเรียนบ้านโนนใหญ่ นาเกษม ทุ่งศรีอุดม
11 โรงเรียนบ้านหนองถาวร นาเกษม ทุ่งศรีอุดม
12 โรงเรียนบ้านหนองขี้เห็น หนองอ้ม ทุ่งศรีอุดม
13 โรงเรียนบ้านโนนรังหนองบัวดง หนองอ้ม ทุ่งศรีอุดม
14 โรงเรียนบ้านเบญจ์โนนดู่ หนองอ้ม ทุ่งศรีอุดม
15 โรงเรียนบ้านห่องปอ หนองอ้ม ทุ่งศรีอุดม
16 โรงเรียนบ้านหนองอ้ม หนองอ้ม ทุ่งศรีอุดม
17 โรงเรียนบ้านทองสวัสดิ์ หนองอ้ม ทุ่งศรีอุดม
18 โรงเรียนบ้านคำกลางวังม่วง โคกชำแระ ทุ่งศรีอุดม
19 โรงเรียนทุ่งศรีอุดม โคกชำแระ ทุ่งศรีอุดม
20 โรงเรียนบ้านโคกชำแระ โคกชำแระ ทุ่งศรีอุดม 045-307056, 045-307206
21 โรงเรียนแก้งบ้านหนองสนม โคกชำแระ ทุ่งศรีอุดม
22 โรงเรียนบ้านโคกใหญ่ นาจะหลวย นาจะหลวย 0819661664
23 โรงเรียนบ้านแก้งขี้เหล็ก นาจะหลวย นาจะหลวย
24 โรงเรียนบ้านท่าก่อ นาจะหลวย นาจะหลวย 045370145
25 โรงเรียนสมเด็จพระราชชนนี(บ้านแก่งเรือง) นาจะหลวย นาจะหลวย
26 โรงเรียนนาจะหลวย นาจะหลวย นาจะหลวย
27 โรงเรียนบ้านดงขวางคำโทน นาจะหลวย นาจะหลวย
28 โรงเรียนนาจะหลวย(กรป.กลางอุปถัมภ์) นาจะหลวย นาจะหลวย
29 โรงเรียนผอบ ณ นคร 2 นาจะหลวย นาจะหลวย
30 โรงเรียนบ้านดอนยาว บ้านตูม นาจะหลวย 089-8445215
31 โรงเรียนบ้านทุ่งเงินโนนเจริญ บ้านตูม นาจะหลวย
32 โรงเรียนชุมชนบ้านโนนแดง บ้านตูม นาจะหลวย
33 โรงเรียนบ้านตูม(ราษฎร์บูรณะ) บ้านตูม นาจะหลวย
34 โรงเรียนบ้านคำบอน บ้านตูม นาจะหลวย
35 โรงเรียนบ้านโคกน้อย บ้านตูม นาจะหลวย
36 โรงเรียนบ้านบุ่งคำ พรสวรรค์ นาจะหลวย
37 โรงเรียนบ้านคุ้มแสนชะนี พรสวรรค์ นาจะหลวย
38 โรงเรียนบ้านม่วง พรสวรรค์ นาจะหลวย
39 โรงเรียนบ้านฝั่งเพ พรสวรรค์ นาจะหลวย
40 โรงเรียนบ้านแก้งขอ พรสวรรค์ นาจะหลวย
41 โรงเรียนบ้านโนนบก โนนสมบูรณ์ นาจะหลวย
42 โรงเรียนบ้านกวางดีด โนนสมบูรณ์ นาจะหลวย
43 โรงเรียนบ้านโนนคูณแสนสุข โนนสมบูรณ์ นาจะหลวย
44 โรงเรียนบ้านโคกเทียม โนนสมบูรณ์ นาจะหลวย
45 โรงเรียนบ้านป่าก้าว โนนสมบูรณ์ นาจะหลวย
46 โรงเรียนบ้านป่าพอก โนนสมบูรณ์ นาจะหลวย
47 โรงเรียนบ้านตบหู โนนสวรรค์ นาจะหลวย 045-332020
48 โรงเรียนบ้านโนนว่าน โนนสวรรค์ นาจะหลวย
49 โรงเรียนบ้านคำอุดม โนนสวรรค์ นาจะหลวย
50 โรงเรียนบ้านทับไฮ โสกแสง นาจะหลวย
51 โรงเรียนบ้านดอนชัยชนะ โสกแสง นาจะหลวย
52 โรงเรียนบ้านคำม่วง โสกแสง นาจะหลวย
53 โรงเรียนบ้านโสกแสง โสกแสง นาจะหลวย
54 โรงเรียนบ้านป่าไร่ โสกแสง นาจะหลวย
55 โรงเรียนบ้านโนนสว่าง โสกแสง นาจะหลวย
56 โรงเรียนบ้านทุ่งเพียง โสกแสง นาจะหลวย 045-331-019
57 โรงเรียนบ้านโพนแอวขัน โสกแสง นาจะหลวย
58 โรงเรียนบ้านหนองดินดำ ขี้เหล็ก น้ำขุ่น
59 โรงเรียนบ้านโนนสวรรค์น้ำขุ่น ขี้เหล็ก น้ำขุ่น
60 โรงเรียนบ้านตาโอง ขี้เหล็ก น้ำขุ่น
61 โรงเรียนบ้านขี้เหล็ก ขี้เหล็ก น้ำขุ่น
62 โรงเรียนบ้านหนองหัวลิง ขี้เหล็ก น้ำขุ่น
63 โรงเรียนบ้านห้วยเสลา ขี้เหล็ก น้ำขุ่น 045-370256
64 โรงเรียนบ้านน้ำขุ่น ตาเกา น้ำขุ่น
65 โรงเรียนบ้านซำสะกวยน้อย ตาเกา น้ำขุ่น 045-370132
66 โรงเรียนน้ำขุ่นวิทยา ตาเกา น้ำขุ่น
67 โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านตาเอ็ม ตาเกา น้ำขุ่น ๐๘๙-๐๓๙๒๗๘๙
68 โรงเรียนบ้านตาเกาตาโกย ตาเกา น้ำขุ่น 045-370582
69 โรงเรียนบ้านหมากแหน่ง ตาเกา น้ำขุ่น
70 โรงเรียนศิษยเก่าวังหลังวัฒนา โคกสะอาด น้ำขุ่น 045864209
71 โรงเรียนบ้านห้วยยาง โคกสะอาด น้ำขุ่น
72 โรงเรียนบ้านโนนยาง โคกสะอาด น้ำขุ่น
73 โรงเรียนอิสานเศรษฐกิจ ไพบูลย์ น้ำขุ่น
74 โรงเรียนบ้านหนองดุม ไพบูลย์ น้ำขุ่น
75 โรงเรียนบ้านไพบูลย์ ไพบูลย์ น้ำขุ่น
76 โรงเรียนบ้านหนองโด ไพบูลย์ น้ำขุ่น
77 โรงเรียนบ้านโนนสว่าง ไพบูลย์ น้ำขุ่น
78 โรงเรียนบ้านดอนโมกข์ ไพบูลย์ น้ำขุ่น
79 โรงเรียนบ้านแสนถาวร ไพบูลย์ น้ำขุ่น
80 โรงเรียนตชด.เกษตรสมบูรณ์ บุเปือย น้ำยืน
81 โรงเรียนบ้านเปือย บุเปือย น้ำยืน
82 โรงเรียนบ้านแก้งโตน บุเปือย น้ำยืน
83 โรงเรียนชุมชนบ้านบุเปือย บุเปือย น้ำยืน
84 โรงเรียนบ้านยางกลาง ยาง น้ำยืน
85 โรงเรียนบ้านหนองคู ยาง น้ำยืน
86 โรงเรียนรัชมังคลาภิเษกบ้านโนนป่าเลา ยาง น้ำยืน
87 โรงเรียนชุมชนบ้านปลาขาว ยาง น้ำยืน 045859463
88 โรงเรียนบ้านยางใหญ่(สาขาบ้านสวายน้อย) ยางใหญ่ น้ำยืน
89 โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านคำสะอาด ยางใหญ่ น้ำยืน 0844111021
90 โรงเรียนบ้านโนนสวาง ยางใหญ่ น้ำยืน
91 โรงเรียนบ้านดงกระชู ยางใหญ่ น้ำยืน
92 โรงเรียนบ้านยางใหญ่ ยางใหญ่ น้ำยืน
93 โรงเรียนวัดสวายน้อยวิทยา ยางใหญ่ น้ำยืน 045-409305
94 โรงเรียนบ้านนาสามัคคี สีวิเชียร น้ำยืน
95 โรงเรียนน้ำยืน สีวิเชียร น้ำยืน
96 โรงเรียนบ้านซำหวาย สีวิเชียร น้ำยืน
97 โรงเรียนบ้านห้วยแก้ว สีวิเชียร น้ำยืน
98 โรงเรียนน้ำยืนวิทยา สีวิเชียร น้ำยืน
99 โรงเรียนเจริญศึกษา สีวิเชียร น้ำยืน
100 โรงเรียนอนุบาลเพชรบุปผา สีวิเชียร น้ำยืน
101 โรงเรียนบ้านหนองทัพ เก่าขาม น้ำยืน
102 โรงเรียนบ้านเก่าขาม เก่าขาม น้ำยืน
103 โรงเรียนโนนสูงโนนโฮมวิทยา เก่าขาม น้ำยืน
104 โรงเรียนบ้านคำกลาง เก่าขาม น้ำยืน
105 โรงเรียนบ้านดวน โซง น้ำยืน
106 โรงเรียนบ้านค้อ โซง น้ำยืน
107 โรงเรียนบ้านหนองเทา โซง น้ำยืน
108 โรงเรียนบ้านโซง โซง น้ำยืน 0943102778
109 โรงเรียนบ้านตาโม โซง น้ำยืน
110 โรงเรียนบ้านตายอย โดมประดิษฐ์ น้ำยืน
111 โรงเรียนโดมประดิษฐ์วิทยา โดมประดิษฐ์ น้ำยืน
112 โรงเรียนบ้านโนนสูง(ต.โดมประดิษฐ์) โดมประดิษฐ์ น้ำยืน
113 โรงเรียนตชด.บ้านค้อ โดมประดิษฐ์ น้ำยืน
114 โรงเรียนบ้านจันลา โดมประดิษฐ์ น้ำยืน
115 โรงเรียนบ้านกุดเชียงมุน โดมประดิษฐ์ น้ำยืน
116 โรงเรียนบ้านแปดอุ้ม โดมประดิษฐ์ น้ำยืน
117 โรงเรียนหนองโพดวิทยา โดมประดิษฐ์ น้ำยืน
118 โรงเรียนบ้านโพนทอง โดมประดิษฐ์ น้ำยืน
119 โรงเรียนบ้านแข้ด่อน โดมประดิษฐ์ น้ำยืน
120 โรงเรียนบ้านหนองขอน โดมประดิษฐ์ น้ำยืน
121 โรงเรียนบ้านดงเมย คอแลน บุณฑริก
122 โรงเรียนบ้านป่าแขมหนองเรือ คอแลน บุณฑริก 0884822853
123 โรงเรียนบ้านขอนแป้น คอแลน บุณฑริก
124 โรงเรียนบ้านคอแลน คอแลน บุณฑริก
125 โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านป่าไม้ คอแลน บุณฑริก 08 1789 4487
126 โรงเรียนบ้านหนองกบ คอแลน บุณฑริก
127 โรงเรียนบ้านแก้งยาง คอแลน บุณฑริก -
128 โรงเรียนบ้านห้วยทราย คอแลน บุณฑริก 045252980
129 โรงเรียนบ้านหนองบัว คอแลน บุณฑริก
130 โรงเรียนบ้านโนนสำราญ คอแลน บุณฑริก
131 โรงเรียนชุมชนบ้านนาโพธิ์ นาโพธิ์ บุณฑริก
132 โรงเรียนบ้านโนนเขืองจงเจริญ นาโพธิ์ บุณฑริก
133 โรงเรียนนาโพธิ์วิทยา นาโพธิ์ บุณฑริก
134 โรงเรียนบ้านห้วยปอ บัวงาม บุณฑริก
135 โรงเรียนโรงเรียนบ้านโนนบากมิตรภาพที่ 83 บัวงาม บุณฑริก 045-252753
136 โรงเรียนบ้านหัวแข้ บัวงาม บุณฑริก
137 โรงเรียนบ้านดอนโจด บ้านแมด บุณฑริก
138 โรงเรียนบ้านโนนกาหลงน้อย บ้านแมด บุณฑริก
139 โรงเรียนบ้านหาดทรายคูณ บ้านแมด บุณฑริก 081-9662091
140 โรงเรียนบ้านแมด บ้านแมด บุณฑริก
141 โรงเรียนบ้านดอนงัว บ้านแมด บุณฑริก
142 โรงเรียนบ้านนาแคน บ้านแมด บุณฑริก
143 โรงเรียนบ้านสร้างม่วงส้มเสี้ยว หนองสะโน บุณฑริก
144 โรงเรียนชุมชนบ้านหนองสะโน หนองสะโน บุณฑริก 045-868063
145 โรงเรียนบ้านโนนจิก หนองสะโน บุณฑริก
146 โรงเรียนบ้านอุดมชาติ หนองสะโน บุณฑริก
147 โรงเรียนบ้านนาโดม หนองสะโน บุณฑริก
148 โรงเรียนบ้านกรุงเจริญ หนองสะโน บุณฑริก
149 โรงเรียนบ้านหนองม่วง หนองสะโน บุณฑริก 045370245
150 โรงเรียนบ้านสมพรรัตน์ หนองสะโน บุณฑริก
151 โรงเรียนบ้านคำบาก ห้วยข่า บุณฑริก
152 โรงเรียนบ้านเก่ากลาง ห้วยข่า บุณฑริก
153 โรงเรียนบ้านหนองแปน ห้วยข่า บุณฑริก
154 โรงเรียนบ้านแก้งสว่าง ห้วยข่า บุณฑริก
155 โรงเรียนห้วยข่าพิทยาคม ห้วยข่า บุณฑริก
156 โรงเรียนบ้านสร้างหอม ห้วยข่า บุณฑริก
157 โรงเรียนบ้านห้วยข่า ห้วยข่า บุณฑริก
158 โรงเรียนบ้านบก ห้วยข่า บุณฑริก
159 โรงเรียนบ้านหนองแปก ห้วยข่า บุณฑริก 0844563498
160 โรงเรียนบ้านแก้งสมบูรณ์ ห้วยข่า บุณฑริก
161 โรงเรียนบ้านหนองเม็ก ห้วยข่า บุณฑริก
162 โรงเรียนบ้านหนองยู โนนค้อ บุณฑริก
163 โรงเรียนบ้านโนนค้อ โนนค้อ บุณฑริก 045-868-209
164 โรงเรียนบ้านโนนสว่าง โนนค้อ บุณฑริก 0801711196
165 โรงเรียนบ้านโนนหมากเดือย โนนค้อ บุณฑริก 0-4537-0276
166 โรงเรียนบุณฑริกวิทยาคาร โพนงาม บุณฑริก
167 โรงเรียนบ้านหนองแสงเจริญพัฒนา โพนงาม บุณฑริก
168 โรงเรียนบ้านหลักป้ายประชานุเคราะห์ โพนงาม บุณฑริก 045-370-251
169 โรงเรียนบุณฑริก โพนงาม บุณฑริก
170 โรงเรียนบ้านโนนสูง โพนงาม บุณฑริก
171 โรงเรียนบ้านโนนหุ่ง โพนงาม บุณฑริก
172 โรงเรียนบ้านป่าเตี้ย โพนงาม บุณฑริก
173 โรงเรียนบ้านป่าสน โพนงาม บุณฑริก
174 โรงเรียนบ้านโนนน้อย โพนงาม บุณฑริก
175 โรงเรียนบ้านโนนสวรรค์ กลาง เดชอุดม 0616973519
176 โรงเรียนบ้านเม็กใหญ่ กลาง เดชอุดม -
177 โรงเรียนบ้านหมากมาย กลาง เดชอุดม
178 โรงเรียนดำรงสินสงเคราะห์ กลาง เดชอุดม
179 โรงเรียนบ้านบัวเทียม กลาง เดชอุดม
180 โรงเรียนบ้านกลาง กลาง เดชอุดม
181 โรงเรียนบ้านแสนสุข กุดประทาย เดชอุดม
182 โรงเรียนบ้านสุขสมบูรณ์ กุดประทาย เดชอุดม
183 โรงเรียนบ้านหนองคูเดช กุดประทาย เดชอุดม
184 โรงเรียนบ้านดอนม่วย กุดประทาย เดชอุดม
185 โรงเรียนบ้านคำนาแซง กุดประทาย เดชอุดม
186 โรงเรียนบ้านโนนขาม กุดประทาย เดชอุดม
187 โรงเรียนบ้านกุดประทาย กุดประทาย เดชอุดม
188 โรงเรียนบ้านอุดมสุข กุดประทาย เดชอุดม ๐๔๕๓๗๐๒๙๓
189 โรงเรียนบ้านนาทุ่ง กุดประทาย เดชอุดม
190 โรงเรียนบ้านนาอุดม กุดประทาย เดชอุดม
191 โรงเรียนบ้านนาประดู่ คำครั่ง เดชอุดม
192 โรงเรียนบ้านคำครั่ง คำครั่ง เดชอุดม
193 โรงเรียนบ้านนาสมบูรณ์ คำครั่ง เดชอุดม
194 โรงเรียนบ้านนานวล คำครั่ง เดชอุดม
195 โรงเรียนบ้านสองคอน ตบหู เดชอุดม
196 โรงเรียนบ้านโนนแก้ง ตบหู เดชอุดม
197 โรงเรียนบ้านป่าตาว ตบหู เดชอุดม
198 โรงเรียนบ้านโพนดวน ตบหู เดชอุดม 045370211
199 โรงเรียนบ้านคำสำราญ ตบหู เดชอุดม
200 โรงเรียนบ้านโนนกาเร็น ตบหู เดชอุดม 045370632
201 โรงเรียนบ้านโนนแคน ตบหู เดชอุดม
202 โรงเรียนบ้านโพธิ์ไทร ตบหู เดชอุดม
203 โรงเรียนบ้านบัวเจริญ ทุ่งเทิง เดชอุดม 045-370194
204 โรงเรียนบ้านโนน ทุ่งเทิง เดชอุดม
205 โรงเรียนบ้านทุ่งเทิง ทุ่งเทิง เดชอุดม
206 โรงเรียนบ้านสว่างโนนทอง ทุ่งเทิง เดชอุดม 0819777565
207 โรงเรียนทุ่งเทิงยิ่งวัฒนา ทุ่งเทิง เดชอุดม
208 โรงเรียนบ้านโนนหลี่ ท่าโพธิ์ศรี เดชอุดม
209 โรงเรียนบ้านโพธิ์สง่า ท่าโพธิ์ศรี เดชอุดม
210 โรงเรียนบ้านวารีอุดม ท่าโพธิ์ศรี เดชอุดม
211 โรงเรียนบ้านท่าโพธิ์ศรี ท่าโพธิ์ศรี เดชอุดม
212 โรงเรียนท่าโพธิ์ศรีพิทยา ท่าโพธิ์ศรี เดชอุดม
213 โรงเรียนบ้านหนองไฮ นากระแซง เดชอุดม
214 โรงเรียนบ้านนากระแซง นากระแซง เดชอุดม
215 โรงเรียนพิชัยศึกษา นากระแซง เดชอุดม
216 โรงเรียนบ้านหม้อทอง นากระแซง เดชอุดม
217 โรงเรียนนากระแซงศึกษา นากระแซง เดชอุดม
218 โรงเรียนบ้านดอนกลาง นากระแซง เดชอุดม
219 โรงเรียนบ้านหนองแต้ นากระแซง เดชอุดม
220 โรงเรียนบ้านโนนสวาง นากระแซง เดชอุดม
221 โรงเรียนบ้านหนองเงินฮ้อย นากระแซง เดชอุดม 045-370235
222 โรงเรียนนาส่วงวิทยา นาส่วง เดชอุดม
223 โรงเรียนบ้านนาห้วยแคน นาส่วง เดชอุดม
224 โรงเรียนบ้านเสาเล้า นาส่วง เดชอุดม
225 โรงเรียนบ้านหนองบัว นาส่วง เดชอุดม
226 โรงเรียนบ้านนาส่วง นาส่วง เดชอุดม
227 โรงเรียนบ้านม่วงโนนกระแต นาส่วง เดชอุดม
228 โรงเรียนบ้านห่องคำ นาเจริญ เดชอุดม
229 โรงเรียนบ้านหนองบัวแดง นาเจริญ เดชอุดม
230 โรงเรียนบ้านนาเจริญ นาเจริญ เดชอุดม -
231 โรงเรียนบ้านห่องเตย นาเจริญ เดชอุดม
232 โรงเรียนบ้านโนนจิก นาเจริญ เดชอุดม
233 โรงเรียนบ้านโชคชัย นาเจริญ เดชอุดม
234 โรงเรียนบ้านบัวงาม บัวงาม เดชอุดม
235 โรงเรียนบ้านนาเลิง บัวงาม เดชอุดม
236 โรงเรียนบ้านหนองสนม บัวงาม เดชอุดม 045-867141
237 โรงเรียนบ้านราษฎร์สามัคคี บัวงาม เดชอุดม
238 โรงเรียนประชานุเคราะห์ศึกษา บัวงาม เดชอุดม
239 โรงเรียนบ้านบัวทอง บัวงาม เดชอุดม
240 โรงเรียนบ้านโนนแฝก บัวงาม เดชอุดม
241 โรงเรียนบัวงามวิทยา บัวงาม เดชอุดม
242 โรงเรียนบ้านป่าโมง ป่าโมง เดชอุดม
243 โรงเรียนบ้านโนนค้อ ป่าโมง เดชอุดม
244 โรงเรียนบ้านป่าหวาย ป่าโมง เดชอุดม
245 โรงเรียนบ้านหนองบัวหลวง สมสะอาด เดชอุดม
246 โรงเรียนบ้านโนนสนาม สมสะอาด เดชอุดม
247 โรงเรียนบ้านม่วงนาดี สมสะอาด เดชอุดม
248 โรงเรียนสมสะอาดสวนฝ้าย สมสะอาด เดชอุดม
249 โรงเรียนบ้านท่าหลวงนาคำ สมสะอาด เดชอุดม
250 โรงเรียนเวตวันวิทยา เมืองเดช เดชอุดม
251 โรงเรียนบ้านแขมเจริญ เมืองเดช เดชอุดม 0898452621
252 โรงเรียนเดชอุดม เมืองเดช เดชอุดม
253 โรงเรียนเมืองเดช เมืองเดช เดชอุดม 045-362367
254 โรงเรียนบ้านหนองสำราญ เมืองเดช เดชอุดม
255 โรงเรียนอนุบาลวีรนุข เมืองเดช เดชอุดม
256 โรงเรียนนาคสมุทรสงเคราะห์ เมืองเดช เดชอุดม
257 โรงเรียนประชาสามัคคี เมืองเดช เดชอุดม
258 โรงเรียนบ้านสมสะอาด เมืองเดช เดชอุดม
259 โรงเรียนบ้านหนองแสง เมืองเดช เดชอุดม 045361382
260 โรงเรียนดำรงสินอุทิศ เมืองเดช เดชอุดม
261 โรงเรียนบ้านประหูต แก้ง เดชอุดม
262 โรงเรียนบ้านห้วยสำราญ แก้ง เดชอุดม
263 โรงเรียนบ้านแก้ง แก้ง เดชอุดม
264 โรงเรียนบ้านไฮตาก แก้ง เดชอุดม
265 โรงเรียนอุดมสามัคคี โนนสมบูรณ์ เดชอุดม
266 โรงเรียนบ้านสวนสวรรค์ โนนสมบูรณ์ เดชอุดม
267 โรงเรียนบ้านนาแก โนนสมบูรณ์ เดชอุดม
268 โรงเรียนบ้านโนนสมบูรณ์ โนนสมบูรณ์ เดชอุดม 0810722608
269 โรงเรียนชุมชนบ้านหนองยาว โพนงาม เดชอุดม
270 โรงเรียนนิคมสร้างตนเองลำโดมใหญ่ โพนงาม เดชอุดม
271 โรงเรียนบ้านโนนสว่าง โพนงาม เดชอุดม